بانک آگهی مشاغل ایران
بانک آگهی مشاغل ایران

تعرفه تبلیغات ویژه

تعرفه جایگاهای تبلیغاتی ویژه

جایگاهای تبلیغاتی به شرح ذیل می باشد که شما عزیزان بنا به میل خود می توانید یک یا چند جایگاه را انتخاب نمایید .

نکته اول : الویت نمایش تبلیغ با شماره 6 و 3 و 4 می باشد .

نکته دوم : در زمان رزرو حتما قبل از پرداخت با پشتیبانی سایت در مورد خالی بودن جایگاه و زمان هماهنگ باشید.

نکته سوم : در صورت کنسلی تبلیغ بعد از ثبت درخواست و پرداخت مبلغ هزینه شما بعد از 3 روز کاری به شماره شبا اعلامی و به نام شخص واریز کننده عودت داده می شود.

نکته چهارم : در صورت کنسلی در خواست و اعلام واریز هزینه 10% از مبلغ کل پرداختی به عنوان کنسلی تبلیغ کسر میگردد. ( در صورتی که تبلیغ نمایش داده شده باشد.)

 

 1. صفحه اصلی انتهای لیست مشاغل ویژه (فقط سایت)
 2. صفحه داخلی آگهی انتهای آگهی (فقط سایت)
 3. صفحه اصلی اپلیکیشن بالای همه آگهی ها (فقط اپلیکیشن)
 4. صفحه داخلی آگهی در اپلیکیشن زیر آگهی ها (سایت و اپلیکیشن)
 5. صفحه داخلی آگهی در اپلیکیشن زیر آگهی (فقط اپلیکیشن)
 6. تبلیغ ویژه و انحصاری که با توافق مدیریت سایت و شخص درخواست کننده (سایت و اپلیکیشن)

جایگاه 1

صفحه اصلی
هزار تومان 149 ماهانه
 • تبلیغ انحصاری
 • درج فقط 1 تبلیغ ویژه
 • لینک به آگهی شغلی
 • لینک به سایت شخصی شما

جایگاه 2

صفحه داخلی آگهی
هزار تومان 99 ماهانه
 • نمایش فقط 1 تبلیغ ویژه
 • لینک به آگهی شغلی
 • لینک به سایت شخصی شما
 • نمایش فقط در سایت

جایگاه 3

صفحه اصلی اپلیکیشن
هزار تومان 149 ماهانه
 • نمایش دائمی آگهی به محض باز شدن برنامه
 • لینک به آگهی شغلی در اپلیکیشن
 • نمایش ویژه تبلیغ
 • نمایش فقط در اپلیکیشن

جایگاه 4

صفحه اصلی سایت و اپلیکیشن
هزار تومان 199 ماهانه
 • نمایش دائمی تبلیغ به محض باز شدن اپلیکیشن
 • لینک به آگهی شغلی در اپلیکیشن
 • الویت اول در نمایش تبلیغ
 • لینک به سایت شخصی شما در سایت
محبوب

جایگاه 5

صفحه داخلی اگهی (اپلیکیشن)
هزار تومان 99 ماهانه
 • درج فقط 1 تبلیغ ویژه
 • لینک به آگهی شغلی
 • نمایش در تمامیه آگهی ها
 • نمایش فقط در اپلیکیشن

تبلیغ انحصاری

صفحه اصلی سایت و اپلیکیشن
توافقی
 • تبلیغ انحصاری
 • درج فقط 1 تبلیغ ویژه در صفحه اصلی سایت
 • لینک به آگهی شغلی
 • لینک به سایت شخصی شما
 • نمایش تبلیغ در صفحه اصلی سایت
 • نمایش تبلیغ در صفحه اصلی آپلیکیشن
 • نمایش تبلیغ در داخل آگهی ها(سایت)
 • نمایش تبلیغ در داخل آگهی ها(اپلیکیشن)
ویژه

محل نمایش تبلیغ در جایگاه شماره 1

تعرفه تبلیغات ویژه جایگاه 1